برای تماس کلیک کنید 021-45516
مشاوره رایگان

اخذ کارت بازرگانی

۲۳ مرداد ۱۳۹۸ ۴ شهریور ۱۳۹۸ بدون نظر 932 بازدید

کارت بازرگانی چیست ؟

تمامی افراد یا شرکتهایی که میخواهند واردات یا صادرات داشته باشند باید اقدام به دریافت کارت بازرگانی کنند. در واقع بدون کارت بازرگانی واردات یا صادرات کالا برای هیچ شخصی امکان پذیر نخواهد بود.‌

به عبارت دیگر کارت بازرگانی به عنوان مجوزی است که توسط اتاق بازرگانی به افراد یا شرکتها که قصد واردات یا صادرات کالا را دارند داده می شود.

چگونه می توان کارت بازرگانی داشت ؟

برای دریافت کارت بازرگانی ابتدا باید نام شرکت یا نام تاجر در دفتر ثبت تجارتی ثبت شود.

تقاضای صدور کارت بازرگانی برای اشخاص توسط خود شخص ارائه میشود و کارت بازرگانی نیز بنام شخص صادر خواهد شد.

در خصوص شرکتها تقاضای صدور کارت بازرگانی توسط مدیر عامل داده می شود و کارت بازرگانی نیز به نام مدیرعامل شرکت صادر خواهد شد.

کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که می خواهند کارت بازرگانی اخذ نمایند باید اطلاعات مربوط به تجارت خود و کالاهایی را که قصد صادرات یا واردات دارند به اتاق بازرگانی ارائه دهند که این امر در قالب فرمهایی که اتاق بازرگانی چاپ نموده است صورت می پذیرد.
همچنین برای اخذ کارت بازرگانی لازم است که دو نفر از اشخاصی که دارای کارت بازرگانی هستند به عنوان معرف شما را به اتاق بازرگانی معرفی نمایند.

اخذ کارت بازرگانی

آیا اشخاص یا شرکتهای خارجی نیز می توانند کارت بازرگانی داشته باشند؟

بله مشروط بر اینکه در کشور آن شخص یا شرکت خارجی نیز برای ایرانیها امکان فعالیت بازرگانی وجود داشته باشد.

شرایط و مدارک لازم برای اخذ کارت بازرگانی توسط اشخاص حقیقی :

 • اصل کارت ملی
 • عکس به صورت تمام رخ ، ساده ، رنگی و با پشت زمینه سفید
 • اصل اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی  ( دفتر ثبت تجارتی ) که به گواهی اداره ثبت شرکتها رسیده باشد.
 • اصل گواهی عدم سوء پیشینه که از زمان صدور آن ۶ ماه بیشتر نگذشته باشد.
 • تکمیل فرم دال در سایت اتاق بازرگانی به همراه مهر و امضاء متقاضی و گواهی امضاء توسط دفتر اسناد رسمی
 • اصل مفاصاحساب مالیاتی موضوع ماده ۱۸۶  قانون مالیات های مستقیم مبنی بر بلا مانع بودن صدور کارت بازرگانی
 • اصل مدرک تحصیلی حداقل دیپلم
 • اصل کارت پایان خدمت یا کارت معافیت از خدمت برای آقایان ( متقاضیانی که سن آنان ۵۰سال تمام باشد از ارائه پایان خدمت معاف می باشند)
 • داشتن حداقل ۲۳ سال سن
 • اصل گواهی بانک مبنی بر تایید حساب جاري وحسن اعتبار بانکی به نام متقاضی و نداشتن چک برگشتی ( تاریخ افتتاح حساب باید بیش از یکسال باشد  و گردش مالی باید مناسب باشد )
 • ارائه کد اقتصادي جدید و یا ارائه تاییدیه پیش ثبت نام
 • ارائه مدرك تولیدي معتبر از یکی از وزارتخانه ها (براي واحدهاي تولیدي ) ضمناً صنوف تولیدي داراي پروانه کسب مشمول این بند نمی گردند.
 • داشتن یکی از مدارک ذیل :
مطلب مرتبط:  پلمپ دفاتر مالیاتی

الف) سند مالکیت شش دانگ به نام متقاضی (به آدرس دفتر کار ( آدرس اظهارنامه) )

ب) اجاره نامه محضري معتبر به نام متقاضی برای محل کار (به آدرس دفتر کار ( آدرس اظهارنامه) )

ج) اجاره نامه بنگاه املاك دارای کد رهگیری به نام متقاضی برای محل کار (به آدرس دفتر کار ( آدرس اظهارنامه) )

چند تبصره در خصوص مدرک تحصیلی :

تبصره ۱) مدارك خارج از کشور پس از ارزشیابی توسط اداره دانش آموختگان وزارت علوم مورد پذیرش می باشد .

تبصره ۲) دارندگان پروانه بهره برداري صنعتی، کشاورزي، معدنی، خدمات فنی مهندسی وخدمات فناوري اطلاعات و ارتباطات ( ICT ) مشروط به گذشت دو سال از تاریخ صدور پروانه، ازارائه مدرك تحصیلی معاف می باشند و ملزم به ارائه اصل مدرك تولید هستند.

تبصره ۳) افرادي که فاقد مدرك تحصیلی می باشند در صورتی که داراي معیارهاي سنجش فعالیت در زمینه تجارت می باشند می توانند مدارك مثبته را جهت تکمیل پرونده و شرکت در کمیسیون به مدیریت واحد عضویت ارائه نمایند .

تبصره ۴) افرادی که فاقد مدرك تحصیلی هستند اما ۳سال سابقه عضویت در اتاق را دارند می توانند با درخواست کتبی جهت اخذ کارت بازرگانی اقدام نمایند .

تبصره مدارک تحصیلی

چند تذکر مهم در خصوص اخذ کارت بازرگانی توسط افراد :

تذکر ۱ : کارمندان تمام وقت دستگاههای دولتی نمی توانند کارت بازرگانی دریافت نمایند.

تذکر ۲ : حضور متقاضی یانماینده قانونی او در مرحله برابراصل مدارک و تحویل کارت الزامی است.

تذکر ۳ : حضور متقاضی در کلاسهای آموزشی براساس نوع مدرك تحصیلی الزامی می باشد.

تذکر ۴ : کلیه مدارك در محل اتاق بازرگانی برابر اصل می گردد.

تذکر ۵ : درانتخاب رشته فعالیتی خود دقت نمایید که رشته های انتخاب شده در راستای نیازهای وارداتی شما باشد.

مطلب مرتبط:  ثبت طرح صنعتی

زیرا تنها واردات در چهارچوب رشته های انتخابی امکان پذیر خواهد بود ولی برای صادرات کالا محدودیتی وجود ندارد.

شرایط و مدارک لازم برای اخذ کارت بازرگانی توسط اشخاص حقوقی :

 • اصل کارت ملی مدیرعامل
 • عکس مدیر عامل به صورت تمام رخ ، ساده ، رنگی و با پشت زمینه سفید
 • اصل اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی  ( دفتر ثبت تجارتی ) که به گواهی اداره ثبت شرکتها رسیده باشد.
 • اصل گواهی عدم سوء پیشینه مدیرعامل که از زمان صدور آن ۶ ماه بیشتر نگذشته باشد.
 • تکمیل فرم دال در سایت اتاق بازرگانی به همراه امضاء مدیرعامل و مهر شرکت و گواهی امضاء توسط دفتر اسناد رسمی
 • اصل مفاصاحساب مالیاتی موضوع ماده ۱۸۶  قانون مالیات های مستقیم مبنی بر بلا مانع بودن صدور کارت بازرگانی
 • اصل مدرک تحصیلی حداقل دیپلم برای مدیرعامل
 • اصل کارت پایان خدمت یا کارت معافیت از خدمت مدیرعامل ( مدیران عاملی که سن آنان ۵۰سال تمام باشد از ارائه پایان خدمت معاف می باشند)
 • مدیرعامل باید حداقل ۲۳ سال سن داشته باشد.
 • اصل گواهی بانک مبنی بر تایید حساب جاري وحسن اعتبار بانکی و نداشتن چک برگشتی ( تاریخ افتتاح حساب باید بیش از یکسال باشد  و گردش مالی باید مناسب باشد )
 • ارائه کد اقتصادي جدید و یا ارائه تاییدیه پیش ثبت نام
 • ارائه مدرك تولیدي معتبر از یکی از وزارتخانه ها (براي واحدهاي تولیدي ) ضمناً صنوف تولیدي داراي پروانه کسب مشمول این بند نمی گردند.
 • در خصوص شرکت های با مسئولیت محدود ارائه تقاضانامه ثبت شرکت و شرکت نامه رسمی که ممهور به مهر اداره ثبت شرکت ها باشد الزامی است .
 • در خصوص شرکت های سهامی خاص و عام اظهار نامه ثبت شرکتهای سهامی خاص یا عام که ممهور به مهر اداره ثبت شرکت ها باشد الزامی است.
 • روزنامه رسمی تاسیس و کلیه تغییرات شرکت (موضوع فعالیت شرکتهای با مسئولیت محدود و یا تضامنی بایستی در راستای صادرات و واردات کالا باشد )
 • داشتن یکی از مدارک ذیل :

الف )سند مالکیت شش دانگ به نام شرکت و به آدرس دفتر مرکزی

ب )اجاره نامه محضري معتبر به نام شرکت برای محل کار و به آدرس دفتر مرکزی

ج ) اجاره نامه بنگاه املاك دارای کد رهگیری به نام شرکت برای محل کار و به آدرس دفتر مرکزی

مطلب مرتبط:  ثبت شرکت

د ) چنانچه مالک یکی از اعضاء هیات مدیره شرکت باشد ارائه سند مالکیت و اجاره نامه عادي کافی می باشد

مدارک کارت بازرگانی

چند تبصره در خصوص مدرک تحصیلی :

تبصره ۱ ) مدارك خارج از کشور پس از ارزشیابی توسط اداره دانش آموختگان وزارت علوم مورد پذیرش می باشد .

تبصره ۲ )دارندگان پروانه بهره برداري صنعتی، کشاورزي، معدنی، خدمات فنی مهندسی وخدمات فناوري اطلاعات و ارتباطات ( ICT ) مشروط به گذشت دو سال از تاریخ صدور پروانه، ازارائه مدرك تحصیلی معاف می باشند و ملزم به ارائه اصل مدرك تولید هستند.

تبصره ۳ ) افرادي که فاقد مدرك تحصیلی می باشند در صورتی که داراي معیارهاي سنجش فعالیت در زمینه تجارت می باشند می توانند مدارك مثبته را جهت تکمیل پرونده و شرکت در کمیسیون به مدیریت واحد عضویت ارائه نمایند .

تبصره ۴ ) افرادی که فاقد مدرك تحصیلی هستند اما ۳سال سابقه عضویت در اتاق را دارند می توانند با درخواست کتبی جهت اخذ کارت بازرگانی اقدام نمایند .

چند تذکر مهم در خصوص اخذ کارت بازرگانی توسط شرکتها :

تذکر ۱ : کارمندان تمام وقت دستگاههای دولتی نمی توانند کارت بازرگانی دریافت نمایند.

تذکر ۲ : حضور مدیرعامل در مرحله برابراصل مدارک و تحویل کارت الزامی است.

تذکر ۳ : حضور مدیرعامل در کلاسهای آموزشی براساس نوع مدرك تحصیلی الزامی می باشد.

تذکر ۴ : کلیه مدارك در محل اتاق بازرگانی برابر اصل می گردد.

تذکر ۵ : درانتخاب رشته فعالیتی خود دقت نمایید که رشته های انتخاب شده در راستای نیازهای وارداتی شما باشد.

زیرا تنها واردات در چهارچوب رشته های انتخابی امکان پذیر خواهد بود ولی برای صادرات کالا محدودیتی وجود ندارد.

مدارک لازم جهت دریافت کارت بازرگانی برای اشخاص خارجی :

 • ارائه تمامی مدارك مذکور برای افراد ایرانی به استثنای ( کارت ملی ، گواهی عدم سوء پیشینه و کارت پایان خدمت )
 • ارائه تایید صلاحیت مدیران خارجی از سفارتخانه متبوعشان
 • ارائه اصل پروانه کار و اقامت

ضرورت داشتن کارت بازرگانی در چه مواقعی است ؟

۱- برای صادرات

۲- برای واردات

۳- برای ثبت برند لاتین

چنانچه در خصوص اخذ کارت بازرگانی سوالی دارید با مشاوران ما تماس بگیرید. مشاورین ثبت کاریزما به بهترین نحو و در کمترین زمان همراهتان خواهند بود تا کارت بازرگانی خود را دریافت نمایید.

3.8/5 ( 4 نظر )
برای صحبت با کارشناسان ما، تماس بگیرید
نظرات شما عزیزان

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *