برای تماس کلیک کنید 021-45516
مشاوره رایگان

تغییرات شرکت

۲۳ مرداد ۱۳۹۸ ۱۶ شهریور ۱۳۹۸ بدون نظر 549 بازدید

هر شرکتی پس از ثبت شرکت ، ممکن است با تغییراتی مواجه شود. این تغییرات باید در صورتجلسه ای تنظیم گردیده و به امضاء برسد و و در سامانه اداره ثبت شرکتها ثبت شود .

بدیهی است که تغییرات شرکت ها تا زمانی که به اداره ثبت شرکتها ارسال نشود و توسط آن اداره تایید نگردد و در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشار شرکت به چاپ نرسد رسمیت پیدا نمی کند.

از آنجایی که تنظیم صورتجلسه تغییرات شرکت،  کار ساده ای نبوده و به تجربه و تخصص نیاز دارد ، توصیه می شود آن را توسط فردی وارد یا یک موسسه ثبتی انجام دهید.

برخی تغییرات شرکت ها در طول زمان با آن مواجه می شوند عبارتند از :

تغییر نشانی شرکت:

زمانی که شما شرکتی ثبت می کنید ، نشانی شرکت که همان محل اقامتگاه قانونی شرکت است را در اساسنامه شرکت درج می کنید.

اگر به هر دلیلی نشانی شرکت تغییر یافت ، باید با تنظیم صورتجلسه ای ، تغییر نشانی شرکت را به اداره ثبت شرکتها اطلاع داده تا در روزنامه رسمی به چاپ برسد.

تغییر نشانی شرکت از اختیارات مجمع عمومی فوق العاده است ، مگر اینکه در اساسنامه شرکت ، این اختیار به هیات مدیره شرکت داده شده باشد.

تغییرات در موضوع فعالیت شرکت:

در زمان ثبت شرکت ، می بایست موضوع فعالیت شرکت را مشخص کرده و در اساسنامه شرکت درج نمایید.

اگر بعد از ثبت شرکت بخواهید فعالیتی را به موضوع شرکت اضافه کرده یا اساساً بخواهید موضوع فعالیت شرکت را کم کرده یا هر تغییری در آن بدهید ، باید این موضوع را با تنظیم صورتجلسه ای به اداره ثبت شرکتها اطلاع داده تا در روزنامه رسمی به چاپ برسد.

تغییر در موضوع فعالیت شرکت نیز از اختیارات مجمع عمومی فوق العاده است .

چنانچه تصمیم داشته باشید که موضوعی را به موضوع فعالیت شرکت اضافه نموده یا موضوع فعالیت شرکت را تغییر بدهید ، باید درنظر داشته باشید که اگر موضوع جدید ، نیازمند مجوز می باشد ، مجوز مربوطه را در زمان ارائه صورتجلسه تغییرات ، به اداره ثبت شرکتها تحویل نمایید. مثلاً عملیات صرافی نیازمند مجوز بانک مرکزی است ، یا فروش بلیط هواپیما نیازمند مجوز سازمان هواپیمایی کشوری است.

تغییرات در سرمایه شرکت (کاهش یا افزایش سرمایه):

گاهی پس از ثبت شرکت و در طول زمان نیازمند انجام تغییراتی در سرمایه شرکت مبنی بر کاهش یا افزایش سرمایه می باشید.

مطلب مرتبط:  اخذ کارت بازرگانی

افزایش سرمایه شرکت کاملاً ارادی و اختیاری است ولی کاهش سرمایه شرکت ممکن است به صورت ارادی و اختیاری باشد یا به صورت اجباری.

افزایش و کاهش ارادی سرمایه یعنی یعنی سهامداران بنا به سیاستهای شرکت ، تصمیم به افزایش یا کاهش سرمایه بگیرند و این تصمیم گیری کاملاً بر اساس تشخیص خود آنها باشد.

کاهش اجباری سرمایه یعنی سهامداران با اختیار خود تصمیم به کاهش سرمایه نگرفته اند بلکه به اجبار قانون مکلف شده اند سرمایه شرکت را کاهش دهند.

مثلاً اگر بر اساس زیانهای وارده به شرکت ، نیمی از سرمایه اولیه شرکت از بین برود ، می بایست مجمع عمومی فوق العاده تشکیل شود و در خصوص انحلال شرکت یا بقای شرکت ( ادامه فعالیت شرکت ) تصمیم گیری کند .

اگر مجمع عمومی فوق العاده تصمیم گرفت که شرکت را منحل کند که دیگر بحثی وجود ندارد و باید مراحل انحلال شرکت انجام شود. اما اگر تصمیم به ادامه فعالیت شرکت گرفته شود ، اجباراً باید سرمایه شرکت را کاهش دهند.

در هر صورت افزایش یا کاهش سرمایه شرکت را باید با تنظیم صورتجلسه ای به اداره ثبت شرکتها اطلاع داده شود تا در روزنامه رسمی به چاپ برسد.

تغییر در سهامداران و شرکاء (افزایش یا کاهش سهامداران و شرکاء):

بعد از اینکه شرکت خود را به ثبت رساندید ، در هر زمانی از فعالیت شرکت ممکن است یک یا چند سهامدار بخواهند از شرکت خارج شده ، و یا برعکس ، یک یا چند سهامدار بخواهند به شرکت وارد شوند.

در مجموع وارد شدن شخص جدید به شرکت ، یا خارج شدن یکی از سهامداران و یا شرکاء ممکن است به صورتهای زیر اتفاق بیافتد:

۱- تمام یا بخشی از سهامداران و مالکین فعلی شرکت بخواهند سهام خود را به افراد دیگری بفروشند و افراد جدید جایگزین ، سهامداران قبلی شرکت شوند.

۲- فرد یا افرادی بخواهند به یک شرکت اضافه شوند ، بدون اینکه شخصی از شرکت خارج گردد.

۳- یک یا چند سهامدار بخواهند از شرکت خارج شوند ، بدون اینکه سهامدار جدیدی جایگزین آنها شود.

با عنایت به اینکه نحوه ورود و خروج سهامداران در شرکتهای مختلف (اعم از با مسئولیت محدود ، سهامی خاص ، سهامی عام ، تضامنی و… ) متفاوت می باشد و برای هریک از حالتهای فوق ، نکاتی باید رعایت گردد ، توصیه می کنیم حالتهای مختلف ورود و خروج اعضا در شرکت مورد نظر خود را مطالعه بفرمایید .

مطلب مرتبط:  پلمپ دفاتر مالیاتی

در هر صورت ورود یا خروج سهامداران و شرکای شرکت را مانند هرگونه تغییرات دیگری که در شرکت صورت می پذیرد باید با تنظیم صورتجلسه ای به اداره ثبت شرکتها اطلاع داده شود تا در روزنامه رسمی به چاپ برسد.

تغییر در هیات مدیره :

تغییر در اعضای هیات مدیره ممکن است در هر شرکتی و در هر مقطعی از زمان اتفاق بیافتد ، خصوصاً در شرکتهای سهامی خاص و سهامی عام که دوره مدیریت اعضای هیات مدیره نهایتاً  ۲ سال است .

بنابراین در تمامی شرکتها اگر تصمیم ما بر تغییر یک یا چند عضو یا تمامی اعضای هیات مدیره یا تغییر سمت آنها باشد ، باید این تغییر با تنظیم صورتجلسه ای به اداره ثبت شرکتها اطلاع داده شود تا در روزنامه رسمی به چاپ برسد.

همچنین در شرکتهای سهامی که دوره مدیریت اعضای هیات مدیره نهایتاً  ۲ سال است و شرکتهایی که برای دوره مدیریت اعضای هیات مدیره زمان تعیین کرده اند،  اگر با پایان دوره ی مسئولیت مدیران ، تصمیم به باقی ماندن آنها در هیات مدیره داشته باشیم نیز باید مجدداً و برای مدت مشخصی به عضویت هیات مدیره انتخاب گردند و این مسئله نیز با تنظیم صورتجلسه ای به اداره ثبت شرکتها اطلاع داده شود تا در روزنامه رسمی به چاپ برسد.

تغییر مدیرعامل :

مدیر عامل نیز مانند هر شخص دیگری که در شرکت سمتی دارد ممکن است تغییر کند و یا دوره مدیریت او به پایان برسد . خصوصاً در شرکتهای سهامی خاص و سهامی عام که دوره مدیریت مدیرعامل نهایتاً  ۲ سال است .

بنابراین در تمامی شرکتها اگر تصمیم به تغییر مدیرعامل گرفته شود ، باید این تغییر با تنظیم صورتجلسه ای به اداره ثبت شرکتها اطلاع داده شود تا در روزنامه رسمی به چاپ برسد.

همچنین در شرکتهای سهامی که دوره مدیریت مدیرعامل نهایتاً  ۲ سال است و شرکتهایی که برای دوره مدیریت مدیرعامل زمان تعیین کرده اند،  اگر با پایان دوره ی مسئولیت وی ، تصمیم به باقی ماندن او به عنوان مدیرعامل داشته باشند نیز باید مجدداً و برای مدت مشخصی وی را برای این سمت انتخاب کرده و این مسئله نیز با تنظیم صورتجلسه ای به اداره ثبت شرکتها اطلاع داده شود تا در روزنامه رسمی به چاپ برسد.

مطلب مرتبط:  ثبت طرح صنعتی

تغییر بازرسان شرکت :

با توجه به اینکه در شرکتهای سهامی خاص و سهامی عام ، دوره مسئولیت بازرس برای یک سال مالی می باشد ، پس از پایان دوره یا باید بازرس را مجدداً برای یک سال دیگر به این سمت انتخاب کنیم و یا باید شخص جدیدی به عنوان بازرس جایگزین وی گردد  .

در هر دو حالت، این تصمیم گیری در خصوص بازرس باید با تنظیم صورتجلسه ای به اداره ثبت شرکتها اطلاع داده شود تا در روزنامه رسمی به چاپ برسد.

تغییر صاحبان حق امضاء شرکت :

اگر به هر دلیلی اعضای هیات مدیره بخواهند صاحبان حق امضای شرکت را تغییر دهند ، باید این تغییر را با تنظیم صورتجلسه ای به اداره ثبت شرکتها اطلاع داده تا در روزنامه رسمی به چاپ برسد.

مثلاً ممکن است بنا به اعتمادی که به مدیر عامل شرکت داشته اید ، حق امضای تعهدات ، اوراق بهادار و قراردادها را به تنهایی برای مدیر عامل شرکت قائل شده باشید و اکنون با تغییر مدیرعامل بخواهید حق امضای شرکت را برای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره به صورت متفقاً درنظر بگیرید ، یا اگر به هر دلیل دیگر بخواهید برای مدیران شرکت حق امضای جدیدی تعریف کنید ، باید با تنظیم صورتجلسه ای ، موضوع را به اداره ثبت شرکتها منعکس کرده تا در روزنامه رسمی به چاپ برسد.

سایر تغییرات شرکتها :

سایر تغییرات در شرکت مانند تغییر روزنامه کثیر الانتشار شرکت ، تغيير نام شركت یا تغییر در هریک از مواد اساسنامه شرکت نیز باید به همان صورتی که بیان شد با تنظیم صورتجلسه ای به اداره ثبت شرکتها ارسال گردد تا در روزنامه رسمی به چاپ برسد.

شما می توانید مطلب کارهایی که قبل از ثبت شرکت باید انجام داد را مطالعه نمایید تا تمامی موارد را رعایت نمایید تا بعد از ثبت به مشکل تغییرات بر نخورید.

چنانچه در خصوص تغییرات یا تنظیم صورتجلسه تغییرات شرکت خود سوالی دارید ، با وکلا و کارشناسان ثبت کاریزما تماس گرفته و از راهنمایی و کمک ایشان برخوردار شوید.

5/5 ( 2 نظر )
برای صحبت با کارشناسان ما، تماس بگیرید
نظرات شما عزیزان

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *