برای تماس کلیک کنید 021-45516
مشاوره رایگان

دریافت ایزو

  • اخذ استاندارد

    اخذ ایزو (ISO)

    ایزو International Organization For Standardization به معنای سازمان بین المللی استاندارسازی می باشد. یک مهم بین المللی است که 157 کشور در آن عضو هستند، اعضای عضو ایزو سمتی در دولت و موسسات دولتی دارند…